Privacyverklaring NOCIOR

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NOCIOR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

NOCIOR is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de webshop, worden door jou bepaalde privacy gegevens ingevuld. Hierbij kan je denken aan persoonsgegevens. Wij gebruiken en bewaren deze gegevens in het kader van de door jou gevraagde service, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Orderbevestigingsadres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Account registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van de door jou opgegeven persoonsgegevens.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Via social media (YouTube, TikTok, Instagram & Facebook)
 • Via de nieuwsbrief

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen en of opmerkingen te plaatsen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons stuurt, worden bewaard zolang het nodig is om jouw verzoek/vraag volledig te beantwoorden en/of af te handelen. 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij jezelf kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertenties

Onze webshop vertoont advertenties, middels diverse platformen. 

Cookies

In de webshop wordt er gebruik gemaakt van cookies.

Wanneer je de webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jij kiest ervoor om cookies wel of niet te accepteren. Het verder gebruik van de webshop vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat in dat geval het mogelijk is dat de website van NOCIOR niet meer optimaal werkt.

Voor een uitgebreide uitleg en meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen we je graag naar: cookies

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij nemen daarvoor de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen de jou en de website van NOCIOR wordt afgeschermd zodra er persoonsgegevens worden ingevoerd.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te handelen. Gegevens bewaren wij volgens de wettelijke plicht bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van NOCIOR of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) de persoonsgegevens kan je altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar de klantenservice: info@nocior.com

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je bij de klantenservice van NOCIOR een verzoek neerleggen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.